[tintuc]Donald Trump viết "Vietnam is thriving like few places on earth" với ý khen là hiếm có nơi đâu được như Việt Nam.
Dòng tweet khen Việt Nam của Donal Trump ngày 26/2/2019 đã bị nhiều nơi dịch sai ý. Lý do: Hiểu chưa đúng cách dùng từ "few".


Khi đến Việt Nam, Tổng thống Donald Trump đã viết trên trang Twitter của mình: "Vietnam is thriving like few places on earth".

Câu này đã được dịch theo những cách sau: "Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ như một vài nước khác trên thế giới, "Việt Nam là một trong số ít các nơi trên Trái Đất đang phát triển thịnh vượng", "Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ như một vài nơi trên thế giới" hay "Việt Nam đang phát triển thịnh vượng, giống như một số ít nơi khác trên thế giới".

Ở đây, nên phân biệt giữa "a few" và "few" (cho danh từ/dạng đếm được), cũng như giữa "a little" và "little" (cho danh từ/dạng không đếm được).

Khi có mạo từ "a" ở trước thì mới có nghĩa khẳng định (một vài, một ít ...). Còn không có "a" ở trước là một kiểu nói phủ định, hàm ý "gần như không có, hiếm có ..."

Ví dụ: "All she wanted was a few moments on her own". (Cô chỉ muốn có vài giây phút [chút ít thời gian] cho riêng mình.) với "She had few moments on her own" (Cô chẳng [hiếm khi] có thời gian cho riêng mình.)

Đọc thêm vài giải thích cặn kẽ về cách phân biệt này của từ điển Cambridge (https://dictionary.cambridge.org/…/little-a-little-few-a-few), và Grammarly (https://www.grammarly.com/blog/few-a-few/).

Trở lại câu tweet của Donald Trump. Ông dùng "like few places" không có "a", nên đừng hiểu là "như một vài, như một số ít". Hiểu như vậy là "đại hạ giá" cái ý của Trump khen Việt Nam ngất trời. Ý ông khen là hiếm có nơi đâu được như Việt Nam.

Ghi chú: Có người có thể cho rằng viết trên Twitter có thể tỉnh lược "a", hoặc Donald Trump thỉnh thoảng viết sai chính tả hoặc ngữ pháp. Tôi thì nghĩ rằng câu này Trump dùng "few" theo hàm ý bàn ở trên. Ổng quen dùng những từ như "tremendous", "huge", "bigly" ...; nên đã khen thì khen cho đáng, chứ chỉ khen giống như vài nơi khác thì không đã.[/tintuc]

Không có nhận xét nào: