[tintuc]Dưới đây Shopplus xin tổng hợp những gói cước gọi, vào mạng có chính sách ưu đãi nhất của nhà mạng Viettel và cách đăng ký từng gói cước, bạn hãy thử lần lượt đăng ký từng gói cước xem được hưởng gói nào dưới đây không nhé, chúc bạn may mắn.

1. Gói cước V90 (90.000đ/tháng)

Ưu đãi của gói V90:
- Miễn phí 2GB data /ngày.
- Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.
- Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng trong nước.
Cách đăng ký gói V90
- Bước 1: nhấn *098*999#
- Bước 2: nhấn *098*0*264*110186220#
Điều kiện đăng ký gói V90
- Tài khoản có tối thiểu 90.000đ.
- Các sim nhận được ưu đãi hoặc bộ KIT V90 (mua sim)

2. Gói cước F90 (90.000đ/tháng)

Ưu đãi của gói F90:
- Miễn phí 5GB data /tháng.
- Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.
- Miễn phí 15 phút gọi ngoại mạng trong nước.
- Miễn phí 250 tin nhắn nội mạng.
Cách đăng ký gói F90
- Bước 1: nhấn *098*901#
- Bước 2: nhấn *098*0*570*110186220#
Điều kiện đăng ký gói F90
- Tài khoản có tối thiểu 90.000đ.
- Các sim nhận được ưu đãi hoặc bộ KIT F90 (mua sim)

3. Gói cước 6F90 (540.000đ/6 tháng)

Ưu đãi của gói 6F90:
- Ưu đãi tương tự gói F90 nhưng sử dụng trong vòng 6 tháng không phải nạp tiền.
Cách đăng ký gói 6F90
- Bước 1: nhấn *098*906#
- Bước 2: nhấn *098*0*574*110186220#
Điều kiện đăng ký gói 6F90
- Tài khoản có tối thiểu 540.000đ (mua giá ưu đãi)
- Bộ Kit F90 hoặc các sim nhận được ưu đãi.

4. Gói cước 12F90 (1.080.000đ/12 tháng)

Ưu đãi của gói 12F90:
- Ưu đãi tương tự gói F90 nhưng sử dụng trong vòng 12 tháng không phải nạp tiền.
Cách đăng ký gói 12F90
- Bước 1: nhấn *098*907#
- Bước 2: nhấn *098*0*575*110186220#
Điều kiện đăng ký gói 12F90
- Tài khoản có tối thiểu 1.080.000đ (mua giá ưu đãi)
- Bộ Kit F90 hoặc các sim nhận được ưu đãi.

5. Gói cước Mimax70 (70.000đ/tháng)

Ưu đãi của gói Mimax70:
- 3GB data tốc độ cao /tháng, hết 3GB truy cập tốc độ thường.
- Tặng 3GB sử dụng ứng dụng Onme theo chu kỳ gói data.
Cách đăng ký gói Mimax 70
- Bước 1: nhấn *098*7060#
- Bước 2: nhấn *098*0*14*110186220#
Điều kiện đăng ký gói Mimax70
- Tài khoản có tối thiểu 70.000đ
- Áp dụng cho tất cả các thuê bao Viettel.

6. Gói cước Mimax90 (90.000đ/tháng)

Ưu đãi của gói Mimax90:
- 5GB data tốc độ cao /tháng, hết 5GB truy cập tốc độ thường.
- Tặng 3GB sử dụng ứng dụng Onme theo chu kỳ gói data.
Cách đăng ký gói Mimax 90
- Bước 1: nhấn *098*90#
- Bước 2: nhấn *098*0*15*110186220#
Điều kiện đăng ký gói Mimax90
- Tài khoản có tối thiểu 90.000đ
- Áp dụng cho tất cả các thuê bao Viettel.

7. Gói cước Mimax125 (125.000đ/tháng)

Ưu đãi của gói Mimax125:
- 8GB data tốc độ cao /tháng, hết 8GB truy cập tốc độ thường.
- Tặng 3GB sử dụng ứng dụng Onme theo chu kỳ gói data.
Cách đăng ký gói Mimax125
- Bước 1: nhấn *098*363#
- Bước 2: nhấn *098*0*514*110186220#
Điều kiện đăng ký gói Mimax125
- Tài khoản có tối thiểu 125.000đ
- Áp dụng cho tất cả các thuê bao Viettel.

8. Gói cước Mimax200 (200.000đ/tháng)

Ưu đãi của gói Mimax200:
- 15GB data tốc độ cao /tháng, hết 15GB truy cập tốc độ thường.
- Tặng 3GB sử dụng ứng dụng Onme theo chu kỳ gói data.
Cách đăng ký gói Mimax200
- Bước 1: nhấn *098*2003#
- Bước 2: nhấn *098*0*17*110186220#
Điều kiện đăng ký gói Mimax200
- Tài khoản có tối thiểu 200.000đ
- Áp dụng cho tất cả các thuê bao Viettel.

9. Gói cước Umax300 (300.000đ/tháng)

Ưu đãi của gói Umax300:
- 30GB data tốc độ cao /tháng, hết 30GB truy cập tốc độ 1Mbps.
- Tặng 3GB sử dụng ứng dụng Onme theo chu kỳ gói data.
Cách đăng ký gói Umax300
- Bước 1: nhấn *098*361#
- Bước 2: nhấn *098*0*516*110186220#
Điều kiện đăng ký gói Umax300
- Tài khoản có tối thiểu 300.000đ
- Áp dụng cho tất cả các thuê bao Viettel.

10. Gói cước Dcom D500 (500.000đ/12 tháng)

Ưu đãi của gói Dcom D500:
- 4GB data tốc độ cao /tháng, hết 4GB truy cập tốc độ thấp.
- Sử dụng trong vòng 12 tháng không phải nạp tiền.
Cách đăng ký gói Dcom D500
- Bước 1: nhấn *098*0500#
- Bước 2: nhấn *098*0*304*110186220#
Điều kiện đăng ký gói Dcom D500
- Tài khoản có tối thiểu 500.000đ (mua giá ưu đãi)
- Áp dụng cho sim Dcom Viettel.

11. Gói cước Dcom D900 (900.000đ/12 tháng)

Ưu đãi của gói Dcom D900:
- 7GB data tốc độ cao /tháng, hết 7GB truy cập tốc độ thấp.
- Sử dụng trong vòng 12 tháng không phải nạp tiền.
Cách đăng ký gói Dcom D900
- Bước 1: nhấn *098*0900#
- Bước 2: nhấn *098*0*305*110186220#
Điều kiện đăng ký gói Dcom D900
- Tài khoản có tối thiểu 900.000đ (mua giá ưu đãi)
- Áp dụng cho sim Dcom Viettel.
[/tintuc]

Không có nhận xét nào:

0988 900 366