[tintuc]Khách hàng nhấn vào link hoặc quét mã QR để kiểm tra và đăng ký gói cước ưu đãi cho thuê bao của mình:

Dưới đây là danh sách toàn bộ các gói cước hiện có của Viettel, các bạn có thể tham khảo nội dung các gói cước để tiện cho việc đăng ký.

MT10U (10.000đ/lần)
- Có 1GB sử dụng đến 24h ngày đăng ký
- Hết 1GB truy cập tốc độ thấp


ST15K (15.000đ/lần)
- Có 3GB/3 ngày, khi hết data được đăng ký lại nhiều lần.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại được bảo lưu khi gia hạn.


ST30K (30.000đ/lần)
- Có 7GB/7 ngày, khi hết data được đăng ký lại nhiều lần.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại được bảo lưu khi gia hạn.


MP30 (30.000đ/tháng)
- Có 300 phút gọi nội mạng
- Sử dụng trong 30 ngày
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.


XL50 (50.000đ/tháng)
- Có 5GB/tháng, hết 5GB ngừng truy cập.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ


DK50 (50.000đ/ tháng)
- Có 500 phút gọi nội mạng sử dụng trong 30 ngày
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.


MP50 (50.000đ/tháng)
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
- Sử dụng trong 30 ngày
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.


V50C (50.000đ/tháng)
- Miễn phí 10 phút /cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
- Có 2GB tốc độ cao, hết 2GB ngừng truy cập
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.


Mimax70 (70.000đ/tháng)
- Có 3GB/tháng, hết 3GB truy cập tốc độ thường.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ


ST70 (70.000đ/ tháng)
- Có 1GB/ngày (30GB/tháng)
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.


ST70K (70.000đ/ tháng)
- Có 500MB tốc độ cao /ngày (15GB/tháng)
- Miễn phí data truy cập ứng dụng tiktok
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.


V70C (70.000đ/ tháng)
- Miễn phí 10 phút /cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
- Có 300MB tốc độ cao /ngày (9GB/tháng)
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.


F70 (70.000đ/ tháng)
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
- Có 20 phút ngoại mạng /tháng
- Có 3GB/tháng, hết 3GB ngừng truy cập
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.


Mimax90 (90.000đ/tháng)
- Có 5GB/tháng, hết 5GB truy cập tốc độ thường.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ


F90 (90.000đ/ tháng)
- Có 5GB/tháng, hết ngừng truy cập
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
- Có 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Có 250 tin nhắn nội mạng/tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi


F90U (90.000đ/ tháng)
- Có 5GB/tháng, hết truy cập tốc độ 512Kbps
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
- Có 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Có 250 tin nhắn nội mạng/tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi


XL90 (90.000đ/tháng)
- Có 9GB/tháng, hết 9GB ngừng truy cập.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ


B100K (100.000đ/ tháng)
- Có 500 phút gọi nội mạng
- Có 600MB tốc độ cao, hết truy cập tốc độ thấp
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi


T100 (100.000đ/ tháng)
- Có 1.000 phút gọi nội mạng
- Có 50 phút ngoại mạng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi


ST120 (120.000đ/ 28 ngày)
- Có 28GB/28 ngày, khi hết data được đăng ký lại nhiều lần.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ


V120 (120.000đ/ tháng)
- Có 2GB/ngày (60GB/tháng)
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút
- Có 50 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi


F120 (120.000đ/ tháng)
- Có 7GB/tháng, hết ngừng truy cập
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
- Có 40 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi


F120U (120.000đ/ tháng)
- Có 7GB/tháng, hết truy cập tốc độ 512Kbps
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
- Có 40 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi


Mimax125 (125.000đ/tháng)
- Có 8GB/tháng, hết 8GB truy cập tốc độ thường.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ


ST150 (150.000đ/ tháng)
- Có 28GB/28 ngày
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi


B150K (150.000đ/ tháng)
- Có 500 phút gọi nội mạng
- Có 500 tin nhắn nội mạng
- Có 1.5GB tốc độ cao, hết truy cập tốc độ thấp
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi


Mimax200 (200.000đ/tháng)
- Có 15GB/tháng, hết 15GB truy cập tốc độ thường.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ


ST200 (200.000đ/ tháng)
- Có 2GB/ngày (60GB/tháng)
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút
- Có 200 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi


Umax300 (300.000đ/tháng)
- Có 30GB/tháng, hết truy cập tốc độ 1Mbps
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ


6F90 (540.000đ/ 6 tháng)
- Có 5GB/tháng, hết ngừng truy cập
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
- Có 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Có 250 tin nhắn nội mạng/tháng
- Sử dụng trong 06 tháng.


12F90 (1.080.000đ/ 12 tháng)
- Có 5GB/tháng, hết ngừng truy cập
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
- Có 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Có 250 tin nhắn nội mạng/tháng
- Sử dụng trong 12 tháng.


12XL50 (600.000đ/12 tháng)
- Có 5GB/tháng, hết ngừng truy cập.
- Sử dụng trong 12 tháng


Dcom D500 (500.000đ/năm)
- Có 4GB/tháng, hết 4GB truy cập tốc độ thấp.
- Sử dụng trong vòng 12 tháng không phải nạp tiền.
- Phí đăng ký 500.000đ
- Áp dụng cho sim Dcom Viettel.


Dcom D900 (900.000đ/năm)
- Có 7GB/tháng, hết 7GB truy cập tốc độ thấp.
- Sử dụng trong vòng 12 tháng không phải nạp tiền.
- Phí đăng ký 900.000đ
- Áp dụng cho sim Dcom Viettel.[/tintuc]

Không có nhận xét nào: