Tổng hợp tất cả các gói cước vào mạng, nghe gọi mới nhất của Viettel và cách đăng ký

Hot! Hỗ trợ kiểm tra ưu đãi cho từng thuê bao và tư vấn đăng ký miễn phí (call, sms, zalo): 0988.900.366

MT10U (10.000đ/lần)
- Có 1GB sử dụng đến 24h ngày đăng ký
- Hết 1GB truy cập tốc độ thấp

hoặc soạn tin nhắn MT10U 363426668 gửi đến 9123
ST15K (15.000đ/lần)
- Có 3GB/3 ngày, khi hết data được đăng ký lại nhiều lần.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại được bảo lưu khi gia hạn.

hoặc soạn tin nhắn ST15K 363426668 gửi đến 9123
ST30K (30.000đ/lần)
- Có 7GB/7 ngày, khi hết data được đăng ký lại nhiều lần.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại được bảo lưu khi gia hạn.

hoặc soạn tin nhắn ST30K 363426668 gửi đến 9123
MP30 (30.000đ/tháng)
- Có 300 phút gọi nội mạng
- Sử dụng trong 30 ngày
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.

hoặc soạn tin nhắn MP30 363426668 gửi đến 9123
XL50 (50.000đ/tháng)
- Có 5GB/tháng, hết 5GB ngừng truy cập.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ

hoặc soạn tin nhắn XL50 363426668 gửi đến 9123
DK50 (50.000đ/ tháng)
- Có 500 phút gọi nội mạng sử dụng trong 30 ngày
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.

hoặc soạn tin nhắn DK50 363426668 gửi đến 9123
MP50 (50.000đ/tháng)
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
- Sử dụng trong 30 ngày
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.

hoặc soạn tin nhắn MP50 363426668 gửi đến 9123
V50C (50.000đ/tháng)
- Miễn phí 10 phút /cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
- Có 2GB tốc độ cao, hết 2GB ngừng truy cập
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.

hoặc soạn tin nhắn V50C 363426668 gửi đến 9123
Mimax70 (70.000đ/tháng)
- Có 3GB/tháng, hết 3GB truy cập tốc độ thường.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ

hoặc soạn tin nhắn Mimax70 363426668 gửi đến 9123
ST70 (70.000đ/ tháng)
- Có 1GB/ngày (30GB/tháng)
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.

hoặc soạn tin nhắn ST70 363426668 gửi đến 9123
ST70K (70.000đ/ tháng)
- Có 500MB tốc độ cao /ngày (15GB/tháng)
- Miễn phí data truy cập ứng dụng tiktok
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.

hoặc soạn tin nhắn ST70K 363426668 gửi đến 9123
V70C (70.000đ/ tháng)
- Miễn phí 10 phút /cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
- Có 300MB tốc độ cao /ngày (9GB/tháng)
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.

hoặc soạn tin nhắn V70C 363426668 gửi đến 9123
F70 (70.000đ/ tháng)
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
- Có 20 phút ngoại mạng /tháng
- Có 3GB/tháng, hết 3GB ngừng truy cập
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.

hoặc soạn tin nhắn F70 363426668 gửi đến 9123
Mimax90 (90.000đ/tháng)
- Có 5GB/tháng, hết 5GB truy cập tốc độ thường.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ

hoặc soạn tin nhắn Mimax90 363426668 gửi đến 9123
F90 (90.000đ/ tháng)
- Có 5GB/tháng, hết ngừng truy cập
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
- Có 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Có 250 tin nhắn nội mạng/tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

hoặc soạn tin nhắn F90 363426668 gửi đến 9123
F90U (90.000đ/ tháng)
- Có 5GB/tháng, hết truy cập tốc độ 512Kbps
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
- Có 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Có 250 tin nhắn nội mạng/tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

hoặc soạn tin nhắn F90U 363426668 gửi đến 9123
XL90 (90.000đ/tháng)
- Có 9GB/tháng, hết 9GB ngừng truy cập.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ

hoặc soạn tin nhắn XL90 363426668 gửi đến 9123
ST90 (90.000đ/tháng)
- Có 1GB tốc độ cao /ngày (30GB /tháng)
- Miễn phí data truy cập ứng dụng tiktok
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.

hoặc soạn tin nhắn ST90 363426668 gửi đến 9123
V90C (90.000đ/tháng)
- Miễn phí 20 phút đầu /cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
- Có 500MB tốc độ cao /ngày
- Có 20 phút gọi ngoại mạng
- Miễn phí data truy cập ứng dụng tiktok
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.

hoặc soạn tin nhắn V90C 363426668 gửi đến 9123
B100K (100.000đ/ tháng)
- Có 500 phút gọi nội mạng
- Có 600MB tốc độ cao, hết truy cập tốc độ thấp
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

hoặc soạn tin nhắn B100K 363426668 gửi đến 9123
T100 (100.000đ/ tháng)
- Có 1.000 phút gọi nội mạng
- Có 50 phút ngoại mạng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

hoặc soạn tin nhắn T100 363426668 gửi đến 9123
ST120 (120.000đ/ 28 ngày)
- Có 28GB/28 ngày, khi hết data được đăng ký lại nhiều lần.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ

hoặc soạn tin nhắn ST120 363426668 gửi đến 9123
ST120K (120.000đ/ tháng)
- Có 2GB tốc độ cao /ngày (60GB /tháng)
- Miễn phí 25GB dữ liệu lưu trữ trên ứng dụng lifebox
- Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV

hoặc soạn tin nhắn ST120K 363426668 gửi đến 9123
V120C (120.000đ/ tháng)
- Miễn phí 20 phút đầu /cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
- Có 1GB tốc độ cao /ngày (30GB /tháng)
- Có 50 phút gọi ngoại mạng
- Miễn phí data truy cập ứng dụng tiktok
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

hoặc soạn tin nhắn V120C 363426668 gửi đến 9123
V120 (120.000đ/ tháng)
- Có 2GB/ngày (60GB/tháng)
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút
- Có 50 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

hoặc soạn tin nhắn V120 363426668 gửi đến 9123
F120 (120.000đ/ tháng)
- Có 7GB/tháng, hết ngừng truy cập
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
- Có 40 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

hoặc soạn tin nhắn F120 363426668 gửi đến 9123
F120U (120.000đ/ tháng)
- Có 7GB/tháng, hết truy cập tốc độ 512Kbps
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
- Có 40 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

hoặc soạn tin nhắn F120U 363426668 gửi đến 9123
Mimax125 (125.000đ/tháng)
- Có 8GB/tháng, hết 8GB truy cập tốc độ thường.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ

hoặc soạn tin nhắn Mimax125 363426668 gửi đến 9123
ST150 (150.000đ/ tháng)
- Có 28GB/28 ngày
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

hoặc soạn tin nhắn ST150 363426668 gửi đến 9123
B150K (150.000đ/ tháng)
- Có 500 phút gọi nội mạng
- Có 500 tin nhắn nội mạng
- Có 1.5GB tốc độ cao, hết truy cập tốc độ thấp
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

hoặc soạn tin nhắn B150K 363426668 gửi đến 9123
Mimax200 (200.000đ/tháng)
- Có 15GB/tháng, hết 15GB truy cập tốc độ thường.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ

hoặc soạn tin nhắn Mimax200 363426668 gửi đến 9123
ST200 (200.000đ/ tháng)
- Có 2GB/ngày (60GB/tháng)
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút
- Có 200 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

hoặc soạn tin nhắn ST200 363426668 gửi đến 9123
Umax300 (300.000đ/tháng)
- Có 30GB/tháng, hết truy cập tốc độ 1Mbps
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ

hoặc soạn tin nhắn Umax300 363426668 gửi đến 9123
6F90 (540.000đ/ 6 tháng)
- Có 5GB/tháng, hết ngừng truy cập
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
- Có 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Có 250 tin nhắn nội mạng/tháng
- Sử dụng trọn gói trong vòng 6 tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.

hoặc soạn tin nhắn 6f90 363426668 gửi đến 9123
6V120 (720.000đ/ 6 tháng)
- Có 2GB/ngày (60GB/tháng)
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút
- Có 50 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Sử dụng trọn gói trong vòng 6 tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

hoặc soạn tin nhắn 6V120 363426668 gửi đến 9123
12F90 (1.080.000đ/ 12 tháng)
- Có 5GB/tháng, hết ngừng truy cập
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
- Có 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Có 250 tin nhắn nội mạng/tháng
- Sử dụng trọn gói trong vòng 12 tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.

hoặc soạn tin nhắn 12f90 363426668 gửi đến 9123
12V120 (1.440.000đ/ 12 tháng)
- Có 2GB/ngày (60GB/tháng)
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút
- Có 50 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Sử dụng trọn gói trong vòng 12 tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

hoặc soạn tin nhắn 12V120 363426668 gửi đến 9123
12XL50 (600.000đ/12 tháng)
- Có 5GB/tháng, hết ngừng truy cập.
- Sử dụng trong 12 tháng

hoặc soạn tin nhắn 12XL50 363426668 gửi đến 9123 .
Dcom D500 (500.000đ/năm)
- Có 4GB/tháng, hết 4GB truy cập tốc độ thấp.
- Sử dụng trong vòng 12 tháng không phải nạp tiền.
- Phí đăng ký 500.000đ
- Áp dụng cho sim Dcom Viettel.

hoặc soạn tin nhắn D500 363426668 gửi đến 9123
Dcom D900 (900.000đ/năm)
- Có 7GB/tháng, hết 7GB truy cập tốc độ thấp.
- Sử dụng trong vòng 12 tháng không phải nạp tiền.
- Phí đăng ký 900.000đ
- Áp dụng cho sim Dcom Viettel.

hoặc soạn tin nhắn D900 363426668 gửi đến 9123

Không có nhận xét nào: