Gói khuyến mại Viettel

Hot! hãy gọi hoặc nhắn tin tới số 0988900366 (hỗ trợ zalo, fb, mocha) để được tra cứu miễn phí các chương trình ưu đãi giành riêng cho thuê bao của bạn nhé.

MT10U (10.000đ/lần)
- Có 1GB sử dụng đến 24h ngày đăng ký
- Hết 1GB truy cập tốc độ thấp

Bước 1: nhấn gọi *098*1024# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*703*110212106#

ST15K (15.000đ/lần)
- Có 3GB/3 ngày, khi hết data được đăng ký lại nhiều lần.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại được bảo lưu khi gia hạn.

Bước 1: nhấn gọi *098*1533# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*630*110212106#

ST30K (30.000đ/lần)
- Có 7GB/7 ngày, khi hết data được đăng ký lại nhiều lần.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ, lưu lượng còn lại được bảo lưu khi gia hạn.

Bước 1: nhấn gọi *098*3077# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*632*110212106#

XL50 (50.000đ/tháng)
- Có 5GB/tháng, hết 5GB ngừng truy cập.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ

Bước 1: nhấn gọi *098*903# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*572*110212106#

DK50 (50.000đ/ tháng)
- Có 500 phút gọi nội mạng sử dụng trong 30 ngày
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.

Bước 1: nhấn gọi *098*52# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*68*110212106#

Mimax70 (70.000đ/tháng)
- Có 3GB/tháng, hết 3GB truy cập tốc độ thường.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ

Bước 1: nhấn gọi *098*7060# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*14*110212106#

ST70 (70.000đ/ tháng)
- Có 1GB/ngày (30GB/tháng)
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi.

Bước 1: nhấn gọi *098*70000# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*564*110212106#

Mimax90 (90.000đ/tháng)
- Có 5GB/tháng, hết 5GB truy cập tốc độ thường.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ

Bước 1: nhấn gọi *098*90# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*15*110212106#

F90 (90.000đ/ tháng)
- Có 5GB/tháng, hết ngừng truy cập
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
- Có 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Có 250 tin nhắn nội mạng/tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

Bước 1: nhấn gọi *098*901# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*570*110212106#

F90U (90.000đ/ tháng)
- Có 5GB/tháng, hết truy cập tốc độ 512Kbps
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
- Có 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Có 250 tin nhắn nội mạng/tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

Bước 1: nhấn gọi *098*775# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*775*110212106#

XL90 (90.000đ/tháng)
- Có 9GB/tháng, hết 9GB ngừng truy cập.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ

Bước 1: nhấn gọi *098*902# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*571*110212106#

B100K (100.000đ/ tháng)
- Có 500 phút gọi nội mạng
- Có 600MB tốc độ cao, hết truy cập tốc độ thấp
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

Bước 1: nhấn gọi *098*0100# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*183*110212106#

T100 (100.000đ/ tháng)
- Có 1.000 phút gọi nội mạng
- Có 50 phút ngoại mạng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

Bước 1: nhấn gọi *098*010# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*88*110212106#

ST120 (120.000đ/ 28 ngày)
- Có 28GB/28 ngày, khi hết data được đăng ký lại nhiều lần.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ

Bước 1: nhấn gọi *098*28# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*645*110212106#

V120 (120.000đ/ tháng)
- Có 2GB/ngày (60GB/tháng)
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút
- Có 50 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

Bước 1: nhấn gọi *098*888# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*816*110212106#

F120 (120.000đ/ tháng)
- Có 7GB/tháng, hết ngừng truy cập
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
- Có 40 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

Bước 1: nhấn gọi *098*1207# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*620*110212106#

F120U (120.000đ/ tháng)
- Có 7GB/tháng, hết truy cập tốc độ 512Kbps
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
- Có 40 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

Bước 1: nhấn gọi *098*12007# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*648*110212106#

Mimax125 (125.000đ/tháng)
- Có 8GB/tháng, hết 8GB truy cập tốc độ thường.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ

Bước 1: nhấn gọi *098*363# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*514*110212106#

ST150 (150.000đ/ tháng)
- Có 28GB/28 ngày
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

Bước 1: nhấn gọi *098*2820# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*639*110212106#

B150K (150.000đ/ tháng)
- Có 500 phút gọi nội mạng
- Có 500 tin nhắn nội mạng
- Có 1.5GB tốc độ cao, hết truy cập tốc độ thấp
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

Bước 1: nhấn gọi *098*0150# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*184*110212106#

Mimax200 (200.000đ/tháng)
- Có 15GB/tháng, hết 15GB truy cập tốc độ thường.
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ

Bước 1: nhấn gọi *098*362# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*17*110212106#

ST200 (200.000đ/ tháng)
- Có 2GB/ngày (60GB/tháng)
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 20 phút
- Có 200 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Áp dụng cho thuê bao nhận được ưu đãi

Bước 1: nhấn gọi *098*60# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*653*110212106#

Umax300 (300.000đ/tháng)
- Có 30GB/tháng, hết truy cập tốc độ 1Mbps
- Gói cước tự động gia hạn khi hết chu kỳ

Bước 1: nhấn gọi *098*361# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*516*110212106#

6F90 (540.000đ/ 6 tháng)
- Có 5GB/tháng, hết ngừng truy cập
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
- Có 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Có 250 tin nhắn nội mạng/tháng
- Sử dụng trong 06 tháng.

Bước 1: nhấn gọi *098*906# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*574*110212106#

12F90 (1.080.000đ/ 12 tháng)
- Có 5GB/tháng, hết ngừng truy cập
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng < 10 phút
- Có 15 phút gọi ngoại mạng/tháng
- Có 250 tin nhắn nội mạng/tháng
- Sử dụng trong 12 tháng.

Bước 1: nhấn gọi *098*907# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*575*110212106#

12XL50 (600.000đ/12 tháng)
- Có 5GB/tháng, hết ngừng truy cập.
- Sử dụng trong 12 tháng

Bước 1: nhấn gọi *098*60050# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*638*110212106#
.
Dcom D500 (500.000đ/năm)
- Có 4GB/tháng, hết 4GB truy cập tốc độ thấp.
- Sử dụng trong vòng 12 tháng không phải nạp tiền.
- Phí đăng ký 500.000đ
- Áp dụng cho sim Dcom Viettel.

Bước 1: nhấn gọi *098*0500# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*304*110212106#

Dcom D900 (900.000đ/năm)
- Có 7GB/tháng, hết 7GB truy cập tốc độ thấp.
- Sử dụng trong vòng 12 tháng không phải nạp tiền.
- Phí đăng ký 900.000đ
- Áp dụng cho sim Dcom Viettel.

Bước 1: nhấn gọi *098*0900# 
Bước 2: nhấn gọi *098*0*305*110212106#


Không có nhận xét nào: