Shopplus.vn

[giaban]56,000[/giaban][giacu][/giacu][hot][/hot] [hangsx]Viettel[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
[mota]Ưu đãi:
- 90GB data tốc độ cao (3GB/ngày), hết 3GB/ngày thì ngừng truy cập.
- Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox
- Miễn phí xem phim trên ứng dụng TV360
- Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày. Dịch vụ tự động gia hạn khi hết chu kỳ (Không bảo lưu data khi gia hạn thành công).
Đăng ký:
- Khách hàng nhấn vào link để đăng ký: https://myvt.net/shopplus
[/mota]
[chitiet]

SIM 4G Viettel ST150K

Đăng ký:
- Khách hàng nhấn vào link để đăng ký: https://myvt.net/shopplus
Giá cước: 150.000đ/30 ngày 
- Sim kích hoạt mới tài khoản 0đ, khách hàng nạp tiền để đăng ký gói cước. 
Ưu đãi
- 90GB data tốc độ cao (3GB/ngày), hết 3GB/ngày thì ngừng truy cập.
- Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox
- Miễn phí xem phim trên ứng dụng TV360
- Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày. Dịch vụ tự động gia hạn khi hết chu kỳ (Không bảo lưu data khi gia hạn thành công).
[/chitiet]
[gioithieu] [/gioithieu]

[giaban]100,000[/giaban][giacu][/giacu][hot][/hot] [hangsx]Viettel[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
[mota]Ưu đãi:
- 90GB data tốc độ cao (3GB/ngày), hết 3GB/ngày thì ngừng truy cập.
- Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox
- Miễn phí xem phim trên ứng dụng TV360
- Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày. Dịch vụ tự động gia hạn khi hết chu kỳ (Không bảo lưu data khi gia hạn thành công).
Đăng ký:
- Khách hàng nhấn vào link để đăng ký: https://myvt.net/shopplus
[/mota]
[chitiet]

SIM 4G Viettel ST150K

Đăng ký:
- Khách hàng nhấn vào link để đăng ký: https://myvt.net/shopplus
Giá cước: 150.000đ/30 ngày 
- Sim kích hoạt mới tài khoản 0đ, khách hàng nạp tiền để đăng ký gói cước. 
Ưu đãi
- 90GB data tốc độ cao (3GB/ngày), hết 3GB/ngày thì ngừng truy cập.
- Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox
- Miễn phí xem phim trên ứng dụng TV360
- Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày. Dịch vụ tự động gia hạn khi hết chu kỳ (Không bảo lưu data khi gia hạn thành công).
[/chitiet]
[gioithieu] [/gioithieu]

[giaban]79,000[/giaban][giacu][/giacu][hot][/hot] [hangsx]Viettel[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
[mota]Chỉ với 120k mỗi tháng bạn sẽ được ưu đãi cực khủng:
- Có 2GB data tốc độ cao/ngày (60GB/tháng)
- Có 50 phút gọi ngoại mạng/tháng.
- Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút, tính cước từ phút gọi thứ 21.
Đăng ký:
- Khách hàng nhấn vào link để đăng ký: https://myvt.net/shopplus
[/mota]
[chitiet]

SIM 4G Viettel V120 có 60GB/tháng miễn phí nghe gọi

Đăng ký:
- Khách hàng nhấn vào link để đăng ký: https://myvt.net/shopplus
Giá cước: 120.000đ/30 ngày 
- Sim kích hoạt mới tài khoản 0đ, khách hàng nạp tiền để đăng ký gói cước. 
Ưu đãi
- Có 2GB tốc độ cao/ngày, hết 2GB ngừng truy cập. 
- Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng 
- 50 phút gọi ngoại mạng 
- Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ. [/chitiet]
[gioithieu] [/gioithieu]

[giaban]0[/giaban][giacu][/giacu][hot][/hot] [hangsx]Viettel[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]- Có 28GB sử dụng trong 28 ngày
- Hết 28GB dừng truy cập
- Gói cước tự động gia hạn

Hoặc soạn tin nhắn:
ST120 0363426668 gửi 9123
[/mota]
[chitiet] Giới thiệu: Gói cước ST120 là gói cước dành cho sim trả trước và trả sau Viettel.
Giá cước: 120.000 đ
Ưu đãi:
- Có 28GB sử dụng trong 28 ngày
- Hết 28GB dừng truy cập
- Gói cước tự động gia hạn

Hoặc soạn tin nhắn:
ST120 0363426668 gửi 9123
Nếu thuê bao của bạn không đăng ký được gói cước này, truy cập vào đây để xem các ưu đãi cho thuê bao của bạn https://viettel.vn/lan-toa/goi-cuoc?kh=1000756100_00866_db
[/chitiet] [gioithieu] [/gioithieu]

[giaban]0[/giaban][giacu][/giacu][hot][/hot] [hangsx]Viettel[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]- Có 1GB/ ngày (30GB/tháng)
- Miễn phí data truy cập ứng dụng Tiktok
- Hết 1GB dừng truy cập trong ngày.
- Gói cước tự động gia hạn

Hoặc soạn tin nhắn:
ST90 0363426668 gửi 9123
[/mota]
[chitiet] Giới thiệu: Gói cước ST90 là gói cước dành cho sim trả trước và trả sau Viettel.
Giá cước: 90.000 đ
Ưu đãi:
- Có 1GB/ ngày (30GB/tháng)
- Miễn phí data truy cập ứng dụng Tiktok
- Hết 1GB dừng truy cập trong ngày.
- Gói cước tự động gia hạn

Hoặc soạn tin nhắn:
ST90 0363426668 gửi 9123
Nếu thuê bao của bạn không đăng ký được gói cước này, truy cập vào đây để xem các ưu đãi cho thuê bao của bạn https://viettel.vn/lan-toa/goi-cuoc?kh=1000756100_00866_db [/chitiet] [gioithieu] [/gioithieu]

[giaban]0[/giaban][giacu][/giacu][hot][/hot] [hangsx]Viettel[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]- Có 1GB/ ngày (30GB/tháng)
- Hết 1GB dừng truy cập trong ngày.
- Gói cước tự động gia hạn

Hoặc soạn tin nhắn:
ST70 0363426668 gửi 9123
[/mota]
[chitiet] Giới thiệu: Gói cước ST70 là gói cước dành cho sim trả trước Viettel.
Giá cước: 70.000 đ
Ưu đãi:
- Có 1GB/ ngày (30GB/tháng)
- Hết 1GB dừng truy cập trong ngày.
- Gói cước tự động gia hạn

Hoặc soạn tin nhắn:
ST70 0363426668 gửi 9123
Nếu thuê bao của bạn không đăng ký được gói cước này, truy cập vào đây để xem các ưu đãi cho thuê bao của bạn https://viettel.vn/lan-toa/goi-cuoc?kh=1000756100_00866_db [/chitiet] [gioithieu] [/gioithieu]

[giaban]0[/giaban][giacu][/giacu][hot][/hot] [hangsx]Viettel[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]- Có 7GB tốc độ cao sử dụng trong 7 ngày
- Hết 7GB dừng truy cập
- Gói cước tự động gia hạn

Hoặc soạn tin nhắn:
ST30K 0363426668 gửi 9123
[/mota]
[chitiet] Giới thiệu: Gói cước ST30K là gói cước dành cho sim trả trước Viettel.
Giá cước: 30.000 đ
Ưu đãi:
- Có 7GB tốc độ cao sử dụng trong 7 ngày
- Hết 7GB dừng truy cập
- Gói cước tự động gia hạn

Hoặc soạn tin nhắn:
ST30K 0363426668 gửi 9123
Nếu thuê bao của bạn không đăng ký được gói cước này, truy cập vào đây để xem các ưu đãi cho thuê bao của bạn https://viettel.vn/lan-toa/goi-cuoc?kh=1000756100_00866_db [/chitiet] [gioithieu] [/gioithieu]

[giaban]0[/giaban][giacu][/giacu][hot][/hot] [hangsx]Viettel[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang] [mota]- Có 3GB tốc độ cao sử dụng trong 3 ngày
- Hết 3GB dừng truy cập
- Gói cước tự động gia hạn

Hoặc soạn tin nhắn:
ST15K 0363426668 gửi 9123
[/mota]
[chitiet] Giới thiệu: Gói cước ST15K là gói cước dành cho sim trả trước Viettel.
Giá cước: 15.000 đ
Ưu đãi:
- Có 3GB tốc độ cao sử dụng trong 3 ngày
- Hết 3GB dừng truy cập
- Gói cước tự động gia hạn

Hoặc soạn tin nhắn:
ST15K 0363426668 gửi 9123
Nếu thuê bao của bạn không đăng ký được gói cước này, truy cập vào đây để xem các ưu đãi cho thuê bao của bạn https://viettel.vn/lan-toa/goi-cuoc?kh=1000756100_00866_db [/chitiet] [gioithieu] [/gioithieu]

[giaban]0[/giaban][giacu][/giacu][hot][/hot] [hangsx]Viettel[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
[mota]- Có 5GB tốc độ cao
- Hết 5GB sử dụng tốc độ thường
- Sử dụng trong ngày đăng ký

Hoặc soạn tin nhắn:
MT20N 0363426668 gửi 9123
[/mota]
[chitiet] Giới thiệu: Gói cước MT20N là gói cước dành cho sim trả trước Viettel.
Giá cước: 20.000 đ
Ưu đãi:
- Có 5GB tốc độ cao
- Hết 5GB sử dụng tốc độ thường
- Sử dụng trong ngày đăng ký

Hoặc soạn tin nhắn:
MT20N 0363426668 gửi 9123
Nếu thuê bao của bạn không đăng ký được gói cước này, truy cập vào đây để xem các ưu đãi cho thuê bao của bạn https://viettel.vn/lan-toa/goi-cuoc?kh=1000756100_00866_db [/chitiet] [gioithieu] [/gioithieu]

[giaban]0[/giaban][giacu][/giacu][hot][/hot] [hangsx]Viettel[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
[mota]- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút.
- Sử dụng trong 30 ngày
- Phí đăng ký 90.000đ

Hoặc soạn tin nhắn:
MP90 0363426668 gửi 9123
[/mota]
[chitiet] Giới thiệu: Gói cước MP90 là gói cước dành cho sim trả trước Viettel.
Giá cước: 90.000 đ
Ưu đãi:
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút.
- Sử dụng trong 30 ngày
- Phí đăng ký 90.000đ

Hoặc soạn tin nhắn:
MP90 0363426668 gửi 9123
Nếu thuê bao của bạn không đăng ký được gói cước này, truy cập vào đây để xem các ưu đãi cho thuê bao của bạn https://viettel.vn/lan-toa/goi-cuoc?kh=1000756100_00866_db [/chitiet] [gioithieu] [/gioithieu]

[giaban]0[/giaban][giacu][/giacu][hot][/hot] [hangsx]Viettel[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
[mota]- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút.
- Sử dụng trong 30 ngày
- Phí đăng ký 70.000đ

Hoặc soạn tin nhắn:
MP70 0363426668 gửi 9123
[/mota]
[chitiet] Giới thiệu: Gói cước MP70 là gói cước dành cho sim trả trước Viettel.
Giá cước: 70.000 đ
Ưu đãi:
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút.
- Sử dụng trong 30 ngày
- Phí đăng ký 70.000đ

Hoặc soạn tin nhắn:
MP70 0363426668 gửi 9123
Nếu thuê bao của bạn không đăng ký được gói cước này, truy cập vào đây để xem các ưu đãi cho thuê bao của bạn https://viettel.vn/lan-toa/goi-cuoc?kh=1000756100_00866_db [/chitiet] [gioithieu] [/gioithieu]

[giaban]0[/giaban][giacu][/giacu][hot][/hot] [hangsx]Viettel[/hangsx][tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]
[mota]- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút.
- Sử dụng trong 30 ngày
- Phí đăng ký 50.000đ

Hoặc soạn tin nhắn:
MP50 0363426668 gửi 9123
[/mota]
[chitiet] Giới thiệu: Gói cước MP50 là gói cước dành cho sim trả trước Viettel.
Giá cước: 50.000 đ
Ưu đãi:
- Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút.
- Sử dụng trong 30 ngày
- Phí đăng ký 50.000đ

Hoặc soạn tin nhắn:
MP50 0363426668 gửi 9123
Nếu thuê bao của bạn không đăng ký được gói cước này, truy cập vào đây để xem các ưu đãi cho thuê bao của bạn https://viettel.vn/lan-toa/goi-cuoc?kh=1000756100_00866_db [/chitiet] [gioithieu] [/gioithieu]

Sim Viettel

Xem thêm »

Internet Viettel

Xem thêm »

Doanh nghiệp

Xem thêm »

Điện thoại

Xem thêm »
Viettel

Dịch Vụ

Shopplus.vn Là đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, giải pháp doanh nghiệp, thiết bị điện tử... chính thức của Viettel

Sản phẩm mới

Xem thêm »
Viettel-CA
Viettel dcom d900